PTH chce vytápět biomasou a důlními vodami

Prievidzská distributor a dodavatel tepla plánuje město Nováky vytápět výlučně obnovitelnými zdroji energie (OZE), biomasou a důlními vodami. Náklady na vybudování nového zdroje tepla, který připravuje v souvislosti s ukončením výroby tepla z domácího uhlí, odhadla společnost plzeňském tepelné hospodářství (PTH) na téměř osm milionů eur.

„Záměrem výstavby je vybudování kotelny se dvěma biomasových kotli na dřevní štěpku s jednotkovým tepelným výkonem tři megawatty, související skladové hospodářství, systémy dopravy paliva, odpopelnění, čištění a odvodu spalin a související technologické propojení, elektroinstalace, jakož i systém měření a regulace,“ nastínila dále společnost v záměru, který předložila orgánům k posouzení vlivů na životní prostředí.

Nový biomasových zdroj a stávající tepelný zdroj z důlních vod s tepelnými čerpadly po úpravě budou dle investora propojeny do společného kotlového okruhu a tlakově odděleny od vnějšího systému centrálního zásobování teplem (CZT).

Tepelná čerpadla a biomasové kotle navrhla společnost s cílem zachovat účinné CZT v části území, které náleží městu Nováky a obci Lehota pod Vtáčnikom.

Ve stanovisku, které předala k záměru sekce geologie a přírodních zdrojů Ministerstva životního prostředí ČR, upozornila, že činnost leží v oblasti se středním radonovým rizikem, což resort ve smyslu geologického zákona vymezuje jako riziko. Vhodnost a podmínky stavebního využití území je proto podle něj třeba posoudit na základě zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se stanoví podrobnosti o omezování ozáření pracovníků a obyvatel z přírodních zdrojů ionizujícího záření.

„Kombinace a využití obnovitelných zdrojů energie dostupných v průmyslovém areálu Laskár představují z hlediska životního prostředí velmi originální a inovativní projekt,“ konstatovala společnost.

Využití průmyslového areálu Laskár – umístění pro „postbanské“ aktivity podle ní zajišťuje opětovné využití daných ploch na průmyslovou činnost při akceptovatelných, ve srovnání s ukončenou těžební činností výrazně nižších, vlivech na životní prostředí.

Náklady na vybudování nového zdroje tepla odhadla firma na 7,980 milionu eur bez daně z přidané hodnoty. Ukončit jeho výstavbu a začít s jeho provozem chce nejpozději v červnu 2023.

Get in Touch

Další články autora

Revize elektro: Nepodceňujte profesionální kontroly elektroinstalace

Pravidelné revize elektroinstalace a rozvodů jsou klíčové pro zajištění bezpečného provozu. Jde o prevenci, která minimalizuje nebezpečí zranění elektrickým proudem. Nepodceňujte proto revize a...

Prodej zavedené firmy: Předejte svou firmu do zkušených rukou

Pokud se rozhodnete pro prodej firmy, je důležité najít toho pravého zájemce. Proces prodeje může být zdlouhavý a složitý, ovšem můžete využít pomoc odborníků,...

Pestrý výběr nejkvalitnějších technologií na zpracování plechu nabízí Canmet. Pojďte si vybrat

Jestliže se poohlížíte po nových technologiích, s nimiž byste zlepšili výrobu vaší společnosti, nebo víte, že vás zajímají pouze laserové řezací stroje a další typy...

Reklama

Nejnovější články