PTH chce vytápět biomasou a důlními vodami

Prievidzská distributor a dodavatel tepla plánuje město Nováky vytápět výlučně obnovitelnými zdroji energie (OZE), biomasou a důlními vodami. Náklady na vybudování nového zdroje tepla, který připravuje v souvislosti s ukončením výroby tepla z domácího uhlí, odhadla společnost plzeňském tepelné hospodářství (PTH) na téměř osm milionů eur.

„Záměrem výstavby je vybudování kotelny se dvěma biomasových kotli na dřevní štěpku s jednotkovým tepelným výkonem tři megawatty, související skladové hospodářství, systémy dopravy paliva, odpopelnění, čištění a odvodu spalin a související technologické propojení, elektroinstalace, jakož i systém měření a regulace,“ nastínila dále společnost v záměru, který předložila orgánům k posouzení vlivů na životní prostředí.

Nový biomasových zdroj a stávající tepelný zdroj z důlních vod s tepelnými čerpadly po úpravě budou dle investora propojeny do společného kotlového okruhu a tlakově odděleny od vnějšího systému centrálního zásobování teplem (CZT).

Tepelná čerpadla a biomasové kotle navrhla společnost s cílem zachovat účinné CZT v části území, které náleží městu Nováky a obci Lehota pod Vtáčnikom.

Ve stanovisku, které předala k záměru sekce geologie a přírodních zdrojů Ministerstva životního prostředí ČR, upozornila, že činnost leží v oblasti se středním radonovým rizikem, což resort ve smyslu geologického zákona vymezuje jako riziko. Vhodnost a podmínky stavebního využití území je proto podle něj třeba posoudit na základě zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se stanoví podrobnosti o omezování ozáření pracovníků a obyvatel z přírodních zdrojů ionizujícího záření.

„Kombinace a využití obnovitelných zdrojů energie dostupných v průmyslovém areálu Laskár představují z hlediska životního prostředí velmi originální a inovativní projekt,“ konstatovala společnost.

Využití průmyslového areálu Laskár – umístění pro „postbanské“ aktivity podle ní zajišťuje opětovné využití daných ploch na průmyslovou činnost při akceptovatelných, ve srovnání s ukončenou těžební činností výrazně nižších, vlivech na životní prostředí.

Náklady na vybudování nového zdroje tepla odhadla firma na 7,980 milionu eur bez daně z přidané hodnoty. Ukončit jeho výstavbu a začít s jeho provozem chce nejpozději v červnu 2023.

Get in Touch

Další články autora

Nezaměstnanost v Kanadě klesla pod 7%, dosáhla 1,5-leté minima

Kanadská ekonomika vytvořila minulý měsíc překvapivě přes 157.000 nových pracovních míst. To je více než dvojnásobek ve srovnání s očekáváním. Míra nezaměstnanosti zároveň klesla...

Kryptoměna hledala stabilitu a našla zlato a dolar

Nehmotný charakter kryptomien prakticky znemožňuje určit reálnou hodnotu těchto aktiv, která zůstává nejistá a slouží jako živná půda pro spekulace. Od roku 2017 dochází...

Cena americké ropy WTI vzrostla nad 80 USD za barel

Cena americké ropy WTI na začátku nového týdne v asijském obchodování stoupla o 2% a vrátila se nad psychologicky důležitou hranici 80 USD (69,15...

Reklama

Nejnovější články