Víte, kde koupit kvalitní a spolehlivé snímače teploty?

Hledáte způsob, jak rychle a přesně změřit teplotu? Velmi dobrou možností je odporový snímač teploty. Tento typ snímačů využívá závislosti odporu kovů a polovodičů na teplotě. El. signálem je úbytek napětí, jež vzniká na teplotě závislém odporu průchodem měřicího proudu. Odporové snímače patří k stabilním a přesným druhům snímačů teploty.

Z čeho jsou odporové snímače teploty?

Při výrobě kovových odporových snímačů jsou využívány nejvíce čisté kovy, jako jsou nikl nebo třeba platina. Dnes se upřednostňují vrstvová provedení, ale setkáme se i s drátkovými provedenými. Na destičku z keramiky se nanese vrstva odolného materiálu a nastavení základního odporu se provede vypalováním odporové dráhy laserem.

Polovodičový odporový snímač teploty je např. křemíkový snímač a termistor. Křemíkové snímače bez PN přechodu fungují na principu kuželovitého rozptylu proudu mezi dvěma elektrodami. Dochází k využití závislosti odporu na pohyblivosti volných nosičů náboje, a tak i na teplotě. S rostoucí teplotou dochází ke zvyšování jejich odporu.

Co se týče termistorů, ty dělíme na negastory, u kterých odpor s rostoucí teplotou klesá, a pozistory, u nichž odpor s teplotou roste.

Důmyslné termočlánky

Další možností jsou termoelektrické snímače neboli termočlánky. Jejich funkce je založena na vzniku termoelektrického napětí ve styku 2 kovů, jejichž konce se umístí do prostředí s rozdílnými teplotami. Příčinou vzniku termoelektrického napětí je difuze nosičů náboje z teplejší části do studenější. Také vzniká vnitřní elektrické pole, jež pak další difuzi brání.

Snímače dilatační

Další možností jsou snímače teploty dilatační, které fungují na principu změny délky nebo objemu měronosné látky působením teploty. Využít můžete kovový tyčový teploměr nebo bimetalový teploměr.

Odporové snímače teploty i termoelektrické snímače teploty, stejně jako příslušenství snímačů teploty najdete na mavis.cz.

Get in Touch

Další články autora

Autohydraulik s.r.o., kvalitní hydraulické zvedací plošiny pro užitková vozidla

Máte přepravní společnost a potřebujete své stávající vozy opatřit hydraulickými zvedacími plošinami? Anebo hledáte kvalitnější hydraulické zvedací plošiny než ty, které jste používali doposud?...

Břemenové magnety

Zvedání a manipulování s těžkým nákladem, který měl mnohdy velmi vysokou teplotu, bylo až do doby nedávné jen fantazií. Díky stále se vyvíjející technologii a...

Víte, kde koupit kvalitní a spolehlivé snímače teploty?

Hledáte způsob, jak rychle a přesně změřit teplotu? Velmi dobrou možností je odporový snímač teploty. Tento typ snímačů využívá závislosti odporu kovů a polovodičů...

Reklama

Nejnovější články