V Budapešti se konalo zasedání ministrů zemědělství V4 + 4

Proces přijetí strategických plánů společné zemědělské politiky (CAP) a udržitelné potravinové systémy s důrazem na jejich digitální transformaci a výzvy spojené s plýtváním potravin byly hlavními tématy konference ministrů zemědělství V4 včetně Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska, která se uskutečnila v pátek (8. 10.) v Budapešti.

Jak informoval odbor komunikace Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova (MPRV) SR, setkání agroministrov se konalo pod záštitou Maďarské republiky, která od 1. července 2021 předsedá seskupení zemí V4. Ministerská konference se uskutečnila v rámci výstavy národní zemědělské a potravinářské výstavy OMÉK (7. až 10. října) a souběžně během světové výstavy myslivosti a přírody „One With Nature“.

Slovenské republice zasedání zastupoval ministr zemědělství a rozvoje venkova SR Samuel Vlčany (kandidát OĽaNO). Během diskuse se potvrdilo, že členské státy se shodují ve více klíčových otázkách v souvislosti s předložením a postupem schvalování národních strategických plánů CAP ze strany Evropské komise (EK).

Důkazem toho je podle MPRV i přijetí společného prohlášení ministrů k procesu schvalování strategických plánů v závěru konference. Podle ministra Vlčany je v otázce finalizace strategických plánů nezbytné, aby EK přijala sekundární legislativu v co nejkratším možném termínu. „Pokud EK schválí a zveřejní uvedenou legislativu až na konci roku, nemůže od členských států očekávat předložení finálních návrhů strategických plánů do 31. prosince 2021,“ uvedl Vlčany.

V otázce udržitelných potravin delegace ocenili organizaci nedávného summitu OSN k udržitelným systémům, na kterém zúčastněné státy opakovaně potvrdily své závazky při naplňování cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 (SDGs). Ministr Vlčany ve svém vystoupení zdůraznil, že při transformaci potravinových systémů na regionální úrovni je prioritou zajistit zdravou výživu občanů ČR, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována zejména mládeži a zlepšování stravovacích návyků.

MPRV dodalo, že ve spojitosti s výzvami souvisejícími s plýtváním potravin agroministri shodně poukázali na to, že jde o závažný globální problém, jehož řešení vyžaduje neustálé úsilí a zapojení všech členských států. V závěru ministerské konference byla prezentována i informace o realizované konferenci BIOEAST, jejímž hlavním cílem bylo představení výhledové zprávy iniciativy a diskuse o prioritních otázkách v oblasti udržitelného biohospodářství.

Get in Touch

Další články autora

Autohydraulik s.r.o., kvalitní hydraulické zvedací plošiny pro užitková vozidla

Máte přepravní společnost a potřebujete své stávající vozy opatřit hydraulickými zvedacími plošinami? Anebo hledáte kvalitnější hydraulické zvedací plošiny než ty, které jste používali doposud?...

Břemenové magnety

Zvedání a manipulování s těžkým nákladem, který měl mnohdy velmi vysokou teplotu, bylo až do doby nedávné jen fantazií. Díky stále se vyvíjející technologii a...

Víte, kde koupit kvalitní a spolehlivé snímače teploty?

Hledáte způsob, jak rychle a přesně změřit teplotu? Velmi dobrou možností je odporový snímač teploty. Tento typ snímačů využívá závislosti odporu kovů a polovodičů...

Reklama

Nejnovější články