Poslanecký návrh má za cíl rozšiřování sektoru nájemního bydlení

Finanční zdroje zaměřené na rozšiřování sektoru nájemního bydlení by měly být dostupnější. Docílit to chtějí poslanci koalice v návrhu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB), který předložily na nadcházející schůzi Národní rady (NR) SR. Cílem je upravit některé podmínky pro poskytování výhodného úvěru.

Poslanci navrhují zvýšit maximální limit úvěru za účelem získání nájemních bytů na 1500 eur na čtvereční metr (m2). Tím by se podle nich zohledněn vliv růstu cen stavebních prací a materiálů spotřebovávaných ve stavebnictví v uplynulém období a také zvýšené nároky na technické a energetické řešení budov.

Vytvořit by měla také možnost zvýšení poskytnutého úvěru ze SFRB i po uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru a dotace tak, aby byly dodrženy podmínky poskytnutí podpory. „V případě prokázání zvýšení pořizovacích nákladů se umožní zvýšit financování i nájemních bytů dodatečným zvýšením úvěru ze SFRB, a to až do výše stanoveného limitu zadávacím nákladu na pořízení nájemného bytu,“ konstatuje se v důvodové zprávě.

Žadateli o úvěr – právnické osobě se má umožnit prokázat schopnost splácení úvěru i přistoupením její mateřské společnosti s většinovým podílem v žadateli k závazku z úvěru vůči SFRB.

Změnit by se měla i podmínka, která se týká povinnosti zachování nájemného charakteru podpořených nájemních bytů. „Povinností žadatele je zachovat nájemný charakter nakupovaného nájemního bytu během lhůty nejméně 30 let,“ uvádějí předkladatelé.

Mělo by také mělo, že ani v případě zvýšení pořizovacích nákladů po dobu platnosti smlouvy o poskytnutí dotace na pořízení nájemního bytu nedochází ke zvýšení dotace. Návrhem zákona se současně má zamezit spekulativnímu omezování smlouvy ze strany žadatele a opakovanému podávání žádosti v následujícím roce.

Vlastník nájemního bytu by zároveň mohl poskytnout nájemní bydlení většímu okruhu osob, které jsou například nezbytné pro zajišťování služeb pro obec ve veřejném zájmu. Limit příjmu definovaného okruhu oprávněných fyzických osob by se měl zvýšit na pětinásobek životního minima, a to zejména pro osoby, které zajišťují zdravotní péči, sociální a další veřejné služby, vzdělávání, kulturu nebo ochranu obyvatel obce.

Zároveň předkladatelé podotýkají, že platné znění zákona umožňuje poskytovat podporu i na stavební úpravu nájemního bytu v bytovém domě, který je národní kulturní památkou nebo se nachází v lokalitách zapsaných v seznamu světového dědictví. Budovy, ve kterých se nacházejí byty vyžadující stavební úpravu a jsou národní kulturní památkou (UNESCO), však v mnoha případech nejsou zapsány jako bytové domy, ale například jako měšťanské domy. Pro obnovu bytů v těchto budovách je tak podle poslanců nutné změnit pojem bytový dům na obecný pojem budova a vytvořit možnost poskytovat podporu i na měšťanské domy s existujícími byty.

Účinnost předložené novely zákona navrhují poslanci na 1. ledna 2022.

Get in Touch

Další články autora

Autohydraulik s.r.o., kvalitní hydraulické zvedací plošiny pro užitková vozidla

Máte přepravní společnost a potřebujete své stávající vozy opatřit hydraulickými zvedacími plošinami? Anebo hledáte kvalitnější hydraulické zvedací plošiny než ty, které jste používali doposud?...

Břemenové magnety

Zvedání a manipulování s těžkým nákladem, který měl mnohdy velmi vysokou teplotu, bylo až do doby nedávné jen fantazií. Díky stále se vyvíjející technologii a...

Víte, kde koupit kvalitní a spolehlivé snímače teploty?

Hledáte způsob, jak rychle a přesně změřit teplotu? Velmi dobrou možností je odporový snímač teploty. Tento typ snímačů využívá závislosti odporu kovů a polovodičů...

Reklama

Nejnovější články